This project is read-only.

ĐŘječnik

ĐŘječnik resources English
Další informace Česky

News

CodePlex TF Server system error (2007-04-17)

There was some error at CodePlex hosting server that has caused (temporary?) loss od data. Until this issue will be solved the Issue Tracker and Source Code will be unavailable. Sorry. But don't worry no source code is lost and work on dictionary continues.

Issue Tracker is back (2007-04-29)

The CodePlex team was able to recover work items for ĐŘječnik, so work items are back and can be reviewed as well as added. The source code'll be back on Tuesday.

Noviky

Chyba TF Serveru na CodePlexu (17.4. 2007)

Na serveru CodePlexu, kde je hostován tento projekt došlo k nějaké chybě jejímž následkem jsou (dočasně?) ztracena některá data. Dokud nebude tato chyba odstraněna nebude dostupný Issue Tracker a zdrojáky. Sorry. Ale nebijte se, o žádký zdrojový kód jsem nepřišel a práce na slovníku pokračuje.

Issue Tracker je zpět (29.4.2007)

Teamu CodePlexu se podařilo obnovit data z Issue Trackeru, takže si můžete opět prohlížet úkoly a také je přidávat. Zdrojový kód bude zpět v úterý.

Welcome to ĐŘječnik home page!

ĐŘječnik is my old-new project. Several years ago I've created Czech-Croatian dictionary software. It was created in pure old Visual Basic 6 and whole dictionary was stored in one large special character separated text file. It was possible to import dictionary from another separated file generated from Microsoft Word where there was large table with two words on each line. Import and pairing of such file lasted about 30 minutes and loading of converted file with something like foreign keys took about 30 seconds. Because this dictionary didn't meet modern programing standards, XP-like GUI and became hard to maintain, I've decided to completely rewrite it in VB.NET in object oriented way and based up on two basic technologies:
  • XML for import and export of dictionaries and for share dictionaries within users' community.
  • Microsoft SQL Server compact edition - An easy do deploy database engine to store data
The key futures of new dictionary engine will be:
  • Multiple dictionaries support (multiple dictionaries for multiple language combinations installed at one time as well as multiple dictionaries for one language combination eg. user dictionaries)
  • Dictionary editing futures
  • Import and export in XML
  • Modern GUI

Before the first version of ĐŘječnik will become available you can try old VB6 version, that can be downloaded from Slunečnice or dzonny.cz.


Vítejte na domovské stránce projektu ĐŘječnik
ĐŘječnik je můj staronový projekt chorvatsko - českého slovníku. GUI slovníku jsem vyvinul před několika lety, tehdy ještě ve Visual Basicu 6. Postupem času a nic nedělání na projektu ovšem program zastaral a přestal vyhovovat požadavkům na moderní software - a to nemluvím o tom, že celý slovník byl uložen jako piškvorkou oddělený seznam slov z cizími klíči chorvatskou a českou částí a za běhu programu načten do paměti jako jedno velké pole, což trvalo asi půl minuty. Import slovníku probíhal ze souboru vygenerovaného Worder a trval půl hodiny. Rozhodl jsem se tedy program kompletně přepsat na moderní platformě .NET za použití XML pro import, export a sdílení slovníků a MS SQL serveru CE jako databázového enginu, který může být distribuován spolu s aplikací.

Pokud byste do doby, než bude uvolněna první veřejná testovací verze ĐŘječniku 2 měli zájem o jeho starou verzi, naleznete ji na Slunečnico nebo na dzonny.cz.
Đ.
ĐŘječnik logo

Last edited Apr 29, 2007 at 9:12 PM by Dzonny, version 6