This project is read-only.

2 Alpha 2

Rating: No reviews yet
Downloads: 86
Released: Feb 20, 2008
Updated: Nov 15, 2009 by Dzonny
Dev status: Alpha Help Icon

Recommended Download

Application ÐRjecnik 2 Alpha 2
application, 2813K, uploaded Feb 20, 2008 - 86 downloads

Release Notes

Refresh of previous release. Improved installer. .NET 3.5 / SQL CE 3.5.

Troubleshoting / Řešení problémů

  • After setup and configuration cannot open database / no dictionaries available
    • Go to Tools | Settings and select User defined storage location, then create database file somewhere under your profile.
    • If problem persists or error occurs, copy file C:\Program Files\Đonny\ĐRjecnik\AppData\ÐRjecnik.sdf to that location and restart application. If asked select that file again.
  • Po instalaci a konfiguraci nelze otevřít databázi / nejsou k dispozici žádné slovníky
    • Jděte do Nástroje | Nastavení a zvolte "User defined storage location" a nechte vytvořit soubor někde ve vašem profilu.
    • Pokud problém přetrvává nebo dojde k chybě, zkopírujte soubor C:\Program Files\Đonny\ĐRjecnik\AppData\ÐRjecnik.sdf do tohoto umístění a restartujte aplikaci. Pokud jste dotázáni, zadejte znovu cestu k danému soboru.

I know that the setup is far from perfect.
Vím, že instalátor má daleko k dokonalosti.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.