This project is read-only.

2.0.2640.39312 Nightly Build

Rating: No reviews yet
Downloads: 19
Released: Mar 26, 2007
Updated: Mar 25, 2007 by Dzonny
Dev status: -not yet defined by owner-

Recommended Download

Application ÐRjecnik 2.0.2640.39312 Nightly
application, 323K, uploaded Mar 25, 2007 - 19 downloads

Release Notes

First testing release of dictionary engine.
Futures:
 • Import from so-called simple file
 • Set-up database file location
 • Detect upgrade
 • Detect missing database file
 • Search in dictionary in LIKE word% way
 • TreeView results with note and dictionary name
 • Tested only with one dictionary!
 • Dictionary is not provided as part of release. You can either import it from XML file (several tens of minutes, Select Empty.sdf as your database) or download it separately. In both cases look in Source Code from either ÐRjecnik.sdf or hr-cz.xml and download it.

This build is based on changeset 5317

Ð.

===========================================================================================

První testovací build slovníkového enginu
Vlastnosti:
 • Import z tzv. jednoduchého souboru
 • Nastavení adresy databázového souboru
 • Detekce upgradu
 • Detekce chybejícího databázového souboru
 • Vyhledávání metodou LIKE slovo%
 • Stromové zobrazení výsledku s poznámkou a urcením slovníku
 • Testováno jen s jedním slovníkem!
 • Slovník není soucástí distribuce. Musíte si jej stáhnou samostatne a to bud ve forme xml souboru a naimportovat si jej (pár desítek minut; použijte databázi Empty.sdf) nebo jako databázový soubor. Hledejte je ve zdrojových souborech jako ÐRjecnik.sdf resp. hr-cz.xml.
 • Rozhraní v anglictine

Tomuto buildu prísluší changeset 5317.

Ð.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.