This project is read-only.

2.0.2677.38129 Alpha

Rating: No reviews yet
Downloads: 36
Released: May 2, 2007
Updated: May 2, 2007 by Dzonny
Dev status: -not yet defined by owner-

Recommended Download

Application ÐRjecnik 2.0.2677.38129 Alpha RAR
application, 1845K, uploaded May 2, 2007 - 15 downloads

Other Available Downloads

Application ÐRjecnik 2.0.2677.38129 Alpha Self Extracting
application, 1862K, uploaded May 2, 2007 - 11 downloads
Source Code ÐRjecnik 2.0.2677.38129 Alpha Source
source code, 8386K, uploaded May 2, 2007 - 10 downloads

Release Notes

This alpha release contains major bugfixes and improvements in program, first run experience and GUI. This release should work for you, but some key futures like dictionary editing and export are still not implemented. You can safely use this release as read-only dictionary. Czech-Croatian dictionary included.
Note for Vista users: Change database and icons location in first-run wizard to location outside Program Files (if you've installed the application into Program Files)!
The application is available as self-extracting RAR SFX archive, as RAR archive and as packed source code.
=============================================================================================
Tato alfaverze obsahuje významné opravy chyb a zlepšení vlastního programu, pruvodce po prvním spuštení a grafického rozhraní. Tuto verzi mužete bez obav používat a mela by fungovat, ale nekteré duležité vlastnosti programu ješte nejsou implementovány - jako editace slovníku nebo jeho export. Tuto verzi mužete bezpecne používat jako slovník jen pro ctení. Chorvatsko-Ceský slovník je soucástí distribuce.
Poznámka pro uživatele Visty: V pruvodci po prvním spuštení programu zmente umístení databáze a ikon, tak aby nebyly v Program Files (pokud jste program nainstalovali do Program Files!
Program je k dispozici jako samorozbalovací archiv SFX RAR, jako obycejný RAR a jako zabalený zdrojový kód.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.