This project is read-only.

2.0.2679.39209 Alpha 2

Rating: No reviews yet
Downloads: 33
Released: May 3, 2007
Updated: May 8, 2007 by Dzonny
Dev status: -not yet defined by owner-

Recommended Download

Application ÐRjecnik 2.0.2679.39209 Alpha 2 RAR
application, 1492K, uploaded May 3, 2007 - 33 downloads

Release Notes

Alpha 2 release is mainly targeted to Czech users because the only change from Alpha 1 is Czech localization.
Although this is called Alpha it's quite stable release. It's marked alpha because some key futures planned for final release are still missing.
==================================================================
Vydání Alfa 2 je zamereno predevším na ceské uživatele, protože jedinou zmenou oproti Alfa 1 je ceská lokalizace.
Ackoliv je toto vydání oznaceno jako Alfa je celkem stabilní. Onzaceno jako Alfa je predevším proto, že neobsahuje klícové funkce zamýšlené pro finální verzi.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.